Όροι & Προϋποθέσεις

  1. Η προσφορά είναι διαθέσιμη από 11/03/2015 μέχρι 30/04/15 μόνο για νέους συνδρομητές, με μεταφορά αριθμού σε MTN Smart πλάνα 24 μηνών εφόσον ο συνδρομητής αποδεχτεί την εξόφληση του μηνιαίου λογαριασμού μέσω Τραπεζικής Εντολής Άμεσης Χρέωσης.
  2. Οι συνδρομητές θα επωφελούνται από μηνιαίες δόσεις για την αγορά συσκευής και θα παίρνουν έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο του MTN Smart πλάνου, που θα επιλέξουν ως ακολούθως:
  1. Η προσφορά ισχύει μόνο για τις πιο κάτω συσκευές μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων:
  1. Η προσφορά δεν είναι διαθέσιμη για μεταφορά αριθμού από γραμμή προπληρωμένης τηλεφωνίας.
  2. Για αλλαγές πλάνου πριν τη λήξη της ελάχιστης περιόδου των 24 μηνών ισχύουν τα παρακάτω:
  1. Σε περίπτωση τερματισμού του συμβολαίου πριν τη λήξη της ελάχιστης περιόδου των 24 μηνών, ο συνδρομητής θα πληρώσει τέλη ακύρωσης που υπολογίζονται βάσει του συνολικού ποσού έκπτωσης που θα επωφελείτο ανά κάθε πλάνο και αναπροσαρμόζονται αναλογικά με τους εναπομείναντες μήνες.
  2. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν παράλληλα με τους όρους για την αγορά συσκευής με μηνιαίες δόσεις.
  3. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν συμπληρωματικά με τους όρους του συνδρομητικού συμβολαίου.