Όροι & Προϋποθέσεις

 1. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις αναφέρονται αποκλειστικά στους συνδρομητές που επιθυμούν να χρησιμοποιούν την παροχή υπηρεσιών δεδομένων μέσω του δικτύου  ΜΤΝ 4G.
 2. Οι παρόντες όροι ισχύουν συμπληρωματικά των γενικών όρων και προϋποθέσεων του συνδρομητικού συμβολαίου και της καρτοκινητής τηλεφωνίας MTN PayAsYouGo.
 3. H παροχή υπηρεσιών δεδομένων μέσω του δικτύου ΜΤΝ 4G προϋποθέτει χρήση συσκευής που υποστηρίζει την πρόσβαση σε δίκτυο 4G και εγκατάσταση του λογισμικού που επιτρέπει πρόσβαση στο 4G δίκτυο. Η προμήθεια και χρήση της κατάλληλης 4G συσκευής αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του συνδρομητή.
 4. H  παροχή υπηρεσιών μέσω του δικτύου 4G παρέχεται σε όλους τους υφιστάμενους και νέους συνδρομητές επιλεγμένων  πλάνων και υπηρεσιών κινητής και καρτοκινητής (MTN SMART L, MTN SMART UNLIMITED,MTN SMART UNLIMITED PLUS, όλες οι υπηρεσίες Mobile Broadband, MTN 4G Broadband in a Box Large και MTN 4G Broadband in a Box Xlarge).
 5. H παροχή υπηρεσιών μέσω του δικτύου 4G είναι διαθέσιμη μόνο εντός Κύπρου. Η 4G πρόσβαση στο εξωτερικό δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμη.
 6. Όταν η πρόσβαση στο δίκτυο 4G επιτευχθεί, τότε θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία όπου αυτή είναι διαθέσιμη με υψηλότερες ταχύτητες. Όταν η πρόσβαση στο δίκτυο 4G δεν είναι διαθέσιμη τότε θα συνεχίστε να έχετε πρόσβαση σε άλλες υπηρεσίες δικτύου όπως και τώρα (για παράδειγμα Edge/GPRS/3G/HSPA+).
 7. Ο διαθέσιμος όγκος δεδομένων του αντίστοιχου πλάνου σας, εάν υπάρχει, θα χρησιμοποιείται για όλες τις τεχνολογίες δικτύου (Edge/GPRS/3G/HSPA+/4G) και δεν θα διαφοροποιείται ανάλογα από το είδος της τεχνολογίας.
 8. H  παροχή υπηρεσιών μέσω του δικτύου 4G μπορεί να επηρεαστεί από διάφορους παράγοντες όπως: η γεωγραφική κάλυψη του δικτύου, ο αριθμός ΜΤΝ συνδρομητών που χρησιμοποιούν το 4G δίκτυο, αναβαθμίσεις δικτύου, διακοπές δικτύου, καιρικές συνθήκες ή οποιοδήποτε άλλο περιβαλλοντικό παράγοντα.
 9. Οι συνδρομητές οφείλουν να ελέγχουν την κάλυψη 4G πριν από την εγγραφή σε οποιαδήποτε 4G υπηρεσία. Ο χάρτης υποδεικνύει ενδεικτικά την εξωτερική κάλυψη. Η κάλυψη μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την ώρα και τοποθεσία. Η κάλυψη και οι ταχύτητες 4G είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να επηρεάζονται εντός κτιρίων και οχημάτων. Περαιτέρω, ενδέχεται να επηρεαστούν και από άλλους παράγοντες όπως  κτίρια, δέντρα, καιρικές συνθήκες, τον εξοπλισμό, από το πρόγραμμα πλοήγησης, τις υπηρεσίες πρόσβασης  κ.τ.λ. Ο χάρτης που βρίσκετε στη σελίδα αποτελεί μία εκτίμηση και δεν εγγυάται την κάλυψη.
 10. Για τον λόγο ότι η μέση ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων μέσω του δικτύου 4G είναι τουλάχιστον τέσσερις φορές υψηλότερη από την μέση ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων μέσω δικτύου 3G, για την αποφυγή υπέρμετρων χρεώσεων, συνιστάται στους συνδρομητές να ελέγχουν τον όγκο δεδομένων που κατεβάζουν μέσω του δικτύου 4G. Οι συνδρομητές μπορούν ελέγξουν της χρήση δεδομένων τους στέλνοντας SMS με τη λέξη “inv” στο 1155. Ισχύει κανονική χρέωση γραπτού μηνύματος: €0.0207/SMS συμπερ. ΦΠΑ.
 11. Η ΜΤΝ διατηρεί το δικαίωμα για τροποποίηση του μέγιστου ορίου ταχύτητας 4G. Οποιαδήποτε τροποποίηση θα καταχωρηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΜΤΝ.